PRIVACYVERKLARING VAN Beauty Salon Pearls ‘N Stars
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty Salon Pearls ‘N Stars verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Beauty Salon Pearls ‘N Stars, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty Salon Pearls ‘N Stars verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:Naziema Hayatmahhomed, Beauty Salon Pearls ‘N Stars, Wold 13 75, 8225 BW, Lelystad,
KVK nummer: 76033066, te bereikbaar via info@pearlsnstars.nl of 06-25168897 .

2. Persoonsgegevens die zij verwerkt
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens, eventueel postadres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheidsgegevens
– Voor- en nafoto’s

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt
– Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het monitoren van de voortgang van de behandeling
– Foto’s voor het gebruik op SocialMedia (onherkenbaar)

4. Bewaartermijnen
Beauty Salon Pearls ‘N Stars verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend
worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Daniëlle
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Afmelding e-mail berichtgeving:
Beauty Salon Pearls ‘N Stars gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere
interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

7. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de
Privacyverklaring te bekijken.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
Beauty Salon Pearls ‘N Stars verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om tevoldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beauty Salon Pearls ‘N Stars gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beauty Salon Pearls ‘N Stars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@pearlsnstars.nl

Winkelwagen
Scroll naar boven
Afspraak Almere/Lelystad
Afspraak maken
Hallo👋
Hoe kan ik u helpen?